De Troubadour Elden staat voor...

... de school als samenleving in het klein!

Kinderen groeien door samen te leren en te leven. Ze zijn in elke bouw een keer de jongste, de middelste en de oudste in een stamgroep. Kinderen ervaren op deze manier de verschillende rollen en verantwoordelijkheden in de stamgroep.

Kinderen, ouders, stamgroepleerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, maar ook mensen in de wijk zijn onderdeel van onze samenleving in het klein. Wij bereiden kinderen voor op hun toekomstige rol in de samenleving door hen op school een goede basis mee te geven op cognitief, sociaal emotioneel, creatief en motorisch gebied. Wij willen kinderen de kennis, vaardigheden en attitude aanleren om als uniek individu met hun talenten een bijdrage te leveren aan onze samenleving. 

Onze missie is kinderen een rugzak vol kennis, vaardigheden en attitude mee te geven waardoor zij later in de samenleving meebouwen aan een vreedzame, democratische maatschappij.

Kinderen en ouders ervaren een prettige en veilige sfeer; de basis om tot leren te komen!

Waarom kiezen voor De Troubadour?

  • Jenaplan onderwijs: driejarige stamgroepen waarin samen leren, samen werken en samen leven centraal staat.

  • Een dorpsschool midden in de stad met een prachtig, ruim en groen schoolplein.

  • Door te leren over en te werken aan betekenisvolle thema's binnen Wereldoriëntatie, vergroten we de algemene kennis en de vaardigheden zoals informatie verzamelen, samenwerken, presenteren en het creatief verwerken van informatie.

  • Regelmatige halvieringen, maandopeningen, stamgroepdagen en andere leuke activiteiten.

  • Een Continuerooster en BSO “Tussen Thuis” in het schoolgebouw

Wil je de sfeer eens komen proeven? Maak dan snel een afspraak voor een informatiegesprek en rondleiding.

Tel. 026-3814623

Gun jouw kind ook het allerbeste onderwijs! 

Op Jenaplan Basisschool De Troubadour bereiden we de kinderen optimaal op hun rol in de samenleving. Wilt u zien en ervaren hoe dit er in de praktijk uitziet?

Druk op onderstaande button voor het maken van een afspraak voor een informatiegesprek en rondleiding. Hier vindt u ook het telefoonnummer en mailadres van de school. Als u uw telefoonnummer achterlaat op het formulier bellen wij u terug! 

Ik ben geïnteresseerd!

"Kinderen kunnen zijn wie ze zijn. Iedereen kent en zorgt voor elkaar." (oudertevredenheidspeiling 2022)

"Kinderen geven De Troubadour gemiddeld een 8.8 als rapportcijfer!" (Leerlingtevredenheidspeiling 2022 - www.scholenopdekaart.nl)