Onze denominatie is in juni 2022 gewijzigd van Protestant Christelijk naar  Algemeen Bijzonder. Hiermee doen we meer recht aan onze identiteit als school. Deze omschrijven we als volgt:

De Troubadour is een school waar je leert samen leven.

Op De Troubadour gaan we daarom niet uit van één bepaalde geloofsovertuiging of maatschappelijke stroming, maar staan open voor alle geloofsovertuigingen en culturele achtergronden. De mens staat bij ons centraal.

Naast het geven van onderwijs besteden wij ook aandacht aan actief burgerschap. Wij willen graag dat alle kinderen zich veilig en vertrouwd voelen op onze school en dat zij sociale vaardigheden ontwikkelen. We zijn een samenleving in het klein waar ieder zich thuis moet kunnen voelen. Daarom gaan wij op de Troubadour met respect met elkaar om, zijn tolerant naar elkaar en accepteren onderlinge verschillen. Iedereen mag zijn zoals hij of zij is. 

“Samen vieren” is één van de pijlers van het Jenaplanonderwijs. We willen kinderen meegeven om open te staan voor alle geloofsovertuigingen en (culturele) achtergronden. Wij kiezen er daarom voor om aandacht te besteden aan de christelijke invulling van Pasen en Kerstmis . Daarnaast geven we ook uitleg over feesten en rituelen van andere culturen en godsdiensten. We informeren, zoals in het curriculum vastgelegd is, levensbeschouwelijk en algemeen maatschappelijk.

Door het vergroten van kennis ontstaat begrip, vanuit begrip ontstaat respect.