Lestijden

We werken met een continurooster. De schooltijden zijn:

Maandag 8.30-14.30 uur
Dinsdag 8.30-14.30 uur
Woensdag 8.30-12.15 uur
Donderdag 8.30-14.30 uur
Vrijdag 8.30-12.00 uur:  1e t/m 4e jaars.
8.30-14.30 uur: 5e t/m 8e jaars.

buitenspeelpauzes als volgt:

  • Onderbouw: speelt in de ochtend buiten volgens het ritmisch weekplan. De grote pauze is van 12.15 uur tot 12.45 uur
  • Midden- en bovenbouw: kleine pauze van 10.15uur tot 10.30uur, grote pauze van 12.15 uur tot 12.45 uur

In alle stamgroepen mogen de kinderen voor de ochtendpauze wat eten of drinken. Het is de bedoeling dat kinderen dan fruit en drinken meenemen. Eten voor de lunch kunt u het best apart meegeven, zodat de lunch niet per ongeluk al ‘s morgens opgegeten wordt. Wilt u ervoor zorgen dat u uw kind gezond eten en drinken meegeeft aangepast aan wat uw kind ook echt op kan? Geef geen snoep of koeken mee. 

Gymmen

De onderbouw gymt in de speelzaal in school volgens het rooster van het ritmisch weekplan.

De middenbouw en bovenbouw gymt op vrijdag. De leerlingen gymmen in de sporthal Elderveld en worden per bus naar de sporthal vervoerd. Ze krijgen bewegingsonderwijs door een vakleerkracht of een bevoegde stamgroepleerkracht.

Schoolzwemmen

De bovenbouwleerlingen hebben 6 x thema gericht zwemmen in zwembad De Grote Koppel. De data staan op de jaarkalender vermeld. De leerlingen worden per bus naar het zwembad vervoerd.

Hoe meldt u uw kind ziek?

Als uw kind ziek is, verzoeken we u vriendelijk om dat middels Social School te melden of telefonisch tussen 8.00 u en 8.20 u. Na die tijd gaan de stamgroepleerkrachten naar hun lokalen om de kinderen te ontvangen.

Het is voor de veiligheid van uw kind belangrijk dat u tijdig meldt dat uw kind er niet zal zijn en waarom dat is, zodat we zeker weten dat het kind niet nog onderweg is. Als uw kind niet tijdig op school is en wij geen bericht van u ontvangen, zullen we contact met u zoeken, zodra de situatie in de stamgroep dat toelaat.