Onze activiteitencommissie organiseert samen met het team allerlei leuke en nuttige activiteiten voor de kinderen.U moet daarbij denken aan het nationaal schoolontbijt, Sinterklaas, Kerstviering, sportdag, afscheid van de 8e jaars, etc. Om de activiteiten te kunnen organiseren wordt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld.

De activiteitencommissie functioneert zelfstandig, los van de schoolorganisatie. De activiteitencommissie zal u dus jaarlijks zelf benaderen met het verzoek om deze vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar maakt de ouderraad een nieuwe begroting. Op basis daarvan wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. Uitgangspunt is natuurlijk om de bijdrage zo laag mogelijk te houden.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 is vastgesteld op €40,-. In de begroting en het jaarverslag van de AC kunnen ouders zien hoe het geld besteed is.

Mensen met een minimum inkomen of uitkering hebben mogelijk recht op een Gerlepas. Als u voor uw kind aan het begin van het schooljaar een Gelrepas heeft, hoeft u niets te doen.