Onze activiteitencommissie organiseert samen met het team allerlei leuke en nuttige activiteiten voor de kinderen.U moet daarbij denken aan het nationaal schoolontbijt, Sinterklaas, Kerstviering, sportdag, afscheid van de 8e jaars, etc. Om de activiteiten te kunnen organiseren wordt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld.

De activiteitencommissie functioneert zelfstandig, los van de schoolorganisatie. De activiteitencommissie zal u dus jaarlijks zelf benaderen met het verzoek om die vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar maakt de ouderraad een nieuwe begroting. Op basis daarvan wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. Uitgangspunt is natuurlijk om de bijdrage zo laag mogelijk te houden, zodat betaling voor niemand een probleem hoeft te zijn.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 is vastgesteld op €40,-. In de begroting en het jaarverslag van de AC kunnen ouders zien hoe het geld besteed is.

Mensen met een minimum inkomen of uitkering hebben mogelijk recht op een Gerlepas. Voor houders van een Gelrepas zal de gemeente de ouderbijdrage betalen. Als u voor uw kind aan het begin van het schooljaar een Gelrepas heeft, hoeft u niets te doen.

Uw gegevens zijn bij de gemeente bekend en de vergoeding voor de ouderbijdrage wordt automatisch aan de school uitbetaald. Vraagt u in de loop van het jaar een Gelrepas aan, informeer dan bij de gemeente hoe u deze ouderbijdrage vergoed kunt krijgen.

https://www.arnhem.nl/Inwoners/werk_en_inkomen/GelrePas