Onder dit tabblad vindt u informatie over de schooltijden en het vakantierooster. Daarnaast is de schoolgids hier te vinden. Daarnaast kunt bij downloads diverse formulieren en documenten vinden zoals het schoolondersteuningsplan, het veiligheidsplan, het aanmeldingsformulier en aanvraagformulieren voor bijzonder verlof.