Ouders & Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Ouders zijn belangrijk op de Troubadour. Een goede samenwerking tussen ouders en school is in het belang van de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die ervaren dat de wereld thuis en de wereld op school bij elkaar horen en elkaar aanvullen, zullen zich op school prettiger voelen.

Informatie uitwisselen

Ouders kennen hun kind goed en kunnen de groepsleerkracht veel vertellen over de verschillende kanten van hun kind. Die informatie komt de groepsleerkracht in de dagelijkse omgang met het kind goed van pas. De school informeert de ouders door middel van berichten en nieuwsbrieven op Social Schools. Daarnaast is er jaarlijks een algemene ouderavond, kunt u ons volgen op Facebook en publiceren we nieuwsberichten op onze website. Zo kunnen ouders volgen wat er op school gebeurt. Ouders kunnen hierop dan thuis weer inspelen. 

Natuurlijk hebben ouders en groepsleerkrachten in ieder geval twee tot drie keer per jaar een gesprek over de ontwikkeling van het kind. Indien wenselijk kunnen er daarbuiten ook afspraken gemaakt worden.

Overleg

We horen graag de mening van ouders over de dagelijkse gang van zaken op school en stellen de inbreng van ouders op prijs. We vinden het fijn om te horen wat goed gaat, maar willen ook graag weten wat beter kan en staan open voor ideeën van ouders. Dit doen we onder andere door regelmatig feedback te vragen of door tevredenheidspeilingen (1 keer per 2 jaar). Indien nodig kan het ook altijd door middel van een persoonlijk gesprek. Daarvoor maken we graag een afspraak.

Meedoen

Ouders kunnen ook meedoen aan tal van activiteiten. Van het meehelpen bij een creatieve opdracht, helpen met schoonmaken enklussen, het organiseren van een feestelijke activiteit tot rijden bij een excursie. Dat kan als vast lid van de Activiteitencommissie maar ook incidenteel , er zijn allerlei mogelijkheden om betrokken te zijn bij onze school passend in uw tijd.

Kortom: Ouders horen er helemaal bij. Kinderen, ouders en team vormen samen De Troubadour!

Op De Troubadour vormen kinderen, het team en de ouders een samenleving in het klein!