Vakantierooster schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie                         24 oktober 2022 t/m 30 oktober 2022

Kerstvakantie                            26 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie                   20 februari 2023 t/m 26 februari 2023

Tweede Paasdag                      10 april 2023

Meivakantie                               24 april 2023 t/m 7 mei 2023

Hemelvaart                                18 & 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag                29 mei 2023

Zomervakantie                         17 juli 2023 t/m 27 augustus 2023

 

Studiedagen (alle kinderen vrij)                        maandag 31 oktober, donderdag 16 maart, 

                                                                                     dinsdag 11 april en woensdag 17 mei (voor hemelvaart)

Vrije vrijdagen voor groep 1 t/m 4                   21 oktober, 23 december, 17 februari, 17 maart,   

                                                                                     7 april (goede vrijdag) en 16 juni

 

Studiedagen en onderbouw vrije vrijdagen (groep 1 t/m 4) zijn nog niet bekend. Deze volgen zo spoedig mogelijk.