Bovenbouw (groep 6-7-8)

De Toekans en IJsvogels

Net als in de middenbouw werken we met een ritmisch weekplan: activiteiten wisselen elkaar ritmisch af. Kring, rekenuur, blokuur en vrij blokuur vinden ook plaats in de bovenbouw. De kinderen werken met een weektaak en weekplanning

De wereld wordt voor deze kinderen steeds groter. Steeds vaker komen ze zelfstandig naar school en ze krijgen steeds meer en diepgaander interesse in onderwerpen die te maken hebben met geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. We sluiten daarop aan met onze thema’s voor wereldoriëntatie. Ook maken we een begin met het leren van Engels en topografie.

De kinderen van de bovenbouw zijn de oudsten van de school. Het is de laatste fase van de basisschool, voordat ze naar het voortgezet onderijs gaan. In het lesprogramma komen er geen nieuwe vakgebieden meer bij, maar we gaan natuurlijk verder met de leerstof en op sommige onderwerpen gaan we dieper in. Nieuw is wel dat er aandacht is voor studievaardigheden.

De kinderen van de bovenbouw hebben gym en schoolzwemmen. Er wordt gegymd in de sporthal Elderveld en gezwommen in de zwembad Valkenhuizen. De 7e jaars maken de entreetoets van het Cito en als 8e jaars de Cito-eindtoets. Aan de hand van de bevindingen van de groepsleerkracht, de resultaten in het Citoleerlingvolgsysteem dat we door de hele basisschoolperiode heen gebruikt hebben en de uitslagen van de Citotoetsen, geven we de ouders en kinderen een advies voor het vervolgonderwijs.

De 8e jaars voeren aan het eind van het schooljaar hun eindmusical op en er wordt op een feestelijke manier afscheid van hen genomen. Aan het begin van het schooljaar gaat de bovenbouw drie dagen op kamp, om weer een nieuwe hechte groep te vormen.