Middenbouw (groep 3-4-5)

De Flamingo's, Paradijsvogels en Ara's

In de middenbouw begint het meer ‘formele’ leren. Alle kinderen leren in de middenbouw lezen, rekenen en schrijven.

Niet alle kinderen leren in hetzelfde tempo. Sommige kinderen kunnen bijvoorbeeld al lezen als ze naar de middenbouw gaan en andere kinderen moeten de letters nog leren. Deze verschillen zijn heel normaal. De groepsleerkracht houdt in de groepsplannen rekening met deze verschillen. De kinderen leren in de middenbouw met boekjes en in schriften werken en zijn langer geconcentreerd met een opdracht bezig dan in de onderbouw. In de middenbouw is sprake van een ritmisch weekplan : de activiteiten wisselen elkaar ritmisch af. We beginnen de dag in de kring. Hierna is er een rekenuur.

Tijdens het blokuur ( lezen, taal, spelling, schrijven, begrijpend lezen) werken de kinderen in hun stamgroep en geeft de groepsleerkracht de instructies. De 4e en 5e jaars leren werken met een weektaak. De 3e jaars leren werken met een dagplanning.

Naast het blokuur is er 1x in de week een leesblokuur, de kinderen zitten dan bij hun instructieleerkracht lezen. ’s Middags is er ruimte om werk af te maken. 2x in de week is er ’s middags een vrij blokuur: hier is ruimte voor de creatieve vakken aan de hand van het wereldoriëntatie thema. Muziek, bewegen, spel en het werken aan thema’s voor wereldoriëntatie komen ook aan bod.

 De gymtijden zijn geclusterd: op vrijdag wordt er gegymd in de sporthal Elderveld waar we met de bus naar toe gaan. De gymlessen worden gegeven door een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Juf Maud geeft gymles of een bevoegde stamgroepleerkracht. De 3e jaars en de 4e jaars zijn vrijdagmiddag vrij. Alle 5e jaars krijgen vrijdagmiddag begrijpend lezen, een inleiding in aardrijkskunde en maken een begin met het maken van een wereldoriëntatieverslag.

Aan het begin van het schooljaar gaat de middenbouw op stamgroepdag om weer een nieuwe hechte groep te vormen.