Wie zijn wij?

 

Sharon Hak-Verhagen

Directeur

(Maandag t/m donderdag)

Ik ben gestart als groepsleerkracht, daarna ben ik 9 jaar IB'er geweest en in 2018 heb ik de stap gemaakt naar directie. Sinds augustus 2021 ben ik directeur van De Troubadour. Ik ben werkzaam geweest binnen traditioneel onderwijs, een High Performing School, Montessori onderwijs en nu het Jenaplan onderwijs. Een prachtig onderwijsconcept waarin kinderen naast kennis en vaardigheden, vooral ook leren samenleven en de wereld om hun heen leren kennen, begrijpen en respecteren. 

Ik geloof dat samen leren de basis is van goed onderwijs. Dat geldt niet alleen voor de kinderen maar juist ook voor de leerkrachten. Daarom ontwikkelen wij ons binnen een Professionele Leergemeenschap. Het doel is om samen het beste onderwijs te realiseren voor de kinderen op De Troubadour.

Ursula Spanbroek

Kwaliteitscoördinator

Aandachtsfunctionaris            

(Maandag t/m donderdag)

Ursula is Kwaliteitscoördinator op De Troubadour. De IB´er ontwikkelt zich tot Kwaliteitscoördinator (KC’er). De KC’er inventariseert onderwijsverbeteringen in leerteams van leerkrachten, analyseert en rapporteert over ontwikkelingen m.b.t. zorg en leerresultaten. Op basis hiervan ontwikkelt zij, samen met de directie en het team, het kwaliteitssysteem. De KC’er bewaakt en borgt de kwaliteit in de school. Ursula is op De Troubadour daarom geen Intern begeleider maar een Kwaliteitscoördinator. 

Waar de focus lange tijd lag op de zorg en begeleiding van zorgleerlingen, verschuift deze naar de kwaliteit van het primaire proces van het onderwijs (de begeleiding van de kinderen in de stamgroepen). 

Caroline Kamerling & Esther van Lunteren

Onderbouw: Kolibries

(Maandag t/m woensdag en vrijdag)

Mijn naam is Caroline Kamerling en ik werk sinds januari 2005 met veel plezier op de Troubadour. Sinds schooljaar 2023/2024 doe ik samen met juf Esther de Kolibries.

Na mijn opleiding (KLOS) heb ik jaren in Doesburg gewerkt, vrijwel altijd met kleuters. Daarnaast heb ik een aantal jaren op de verschillende Doesburgse peuterspeelzalen gewerkt. Het onderwijs aan kleuters is nooit hetzelfde, elke dag is verrassend. Kleuters zijn spontaan, leergierig, nieuwsgierig en ontwikkelen zich door middel van spel. Het geeft elke dag weer energie om de kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling en ze te zien groeien.

 

Yvonne Slump & Janneke Lensink

Onderbouw: Toerako's

(Yvonne; Maandag t/m donderdag en Laura op Vrijdagochtend)

Ik ben Yvonne en ben stamgroepleerkracht van de Toerako's. Samen met Janneke begeleid ik de kinderen van de Toerako's in hun leren. 

Ik werk met passie aan de thema's in de onderbouw en werk graag samen met mijn collega's van het leerteam Onderbouw. 

Belinda Arntz & Laura Knoeff

Onderbouw: Roodborstjes

(Maandag t/m vrijdagochtend)

Ik ben Belinda Arntz, ik ben 56 jaar en woon met veel plezier in Arnhem.  Sinds schooljaar 2023/2024 werk ik samen met Laura als stamgroepleerkrachten van de Roodborstjes.

Mijn hart ligt in het kleuteronderwijs. Destijds ben ik afgestudeerd op de KLOS ( Kleuterleiders opleidingsschool ). In 2018 heb ik opnieuw voor de kleuters gekozen nadat ik in het bedrijfsleven heb gewerkt. Als invalkracht, met name langdurige inval, heb ik de afgelopen jaren veel basisscholen gezien. Ik heb enorm veel geleerd, nieuwe kennis opgedaan en vooral: met plezier gewerkt!

Naast mijn werk vind ik yoga heerlijk om te doen maar ook fietsen in de natuur ( en dan vooral met mooi weer ) of tuinieren maar ook lekker op een terras zitten met een drankje.

Vera Berends

Middenbouw: Flamingo's

(Maandag t/m vrijdagochtend)

Ik ben Vera Berends en woon in Arnhem. Na het behalen van de Pabo heb ik veel ervaring opgedaan via de invalpool. Ik kwam op veel verschillende scholen en was werkzaam in alle groepen.

Sinds 2009 jaar werk ik op Basisschool De Troubadour. Dit schooljaar ben ik, net als voorgaande jaren, stamgroepleerkracht van groep 3/4/5. Sinds een aantal jaren ben ik ICT-coördinator op school. 

Laura Knoeff & Sander Zeegers 

Stamgroepleerkrachten Middenbouw: Ara's

(Laura; Maandag en dinsdag. Sander; woensdag t/m vrijdag)

Wij zijn Laura Knoeff- Jacobs en Sander Zeegers. Beide relatief nieuw op De Troubadour. Sander is gestart in schooljaar 2022/2023 en Laura schooljaar 2023/2024. We werken met veel plezier met de kinderen in onze groep.  

Samen met Vera, Sara en Janneke vormen wij het leerteam middenbouw.

 

Janneke Lensink

Middenbouw: Paradijsvogels 

(Eventmanager)

(Woensdag en donderdag bij de Paradijsvogels. Vrijdagochtend bij de Toerako's)

Ik ben Janneke Lensink. Ik woon in Arnhem met mijn man en twee dochters. 

Na 15 jaar in het traditionele onderwijs te hebben lesgegeven, waarvan 13 jaar bij de onderbouw ben ik sinds schooljaar 2022-2023 werkzaam bij de Troubadour als stamgroepleider van de middenbouw. 

Tijdens de pabo heb ik mij verdiept in het Jenaplanonderwijs. Het is fijn om weer volgens de 4 basisprincipes (het gesprek, spel, werk en viering) les te geven en zo een bijdrage te mogen leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen waar ieder kind mag zijn wie zij of hij is. 

Op vrijdagmiddag organisaeer ik samen met de AC allerlei activiteiten en feesten voor de kinderen op De Troubadour.

Sara Lenis

Middenbouw: Paradijsvogels

Schooljaar 2022-2023 ben ik gestart als stamgroepleerkracht van de Paradijsvogels. Ik heb als aardrijkskunde docent in het Voortgezet Onderwijs gewerkt en heb een aantal jaren geleden de overstap gemaakt naar het primair onderwijs. 

In september 2023 ben ik begonnen aan de opleiding tot Interne Kunst & Cultuur Coördinator (ICC'er).

 

 

Rachel De Hair

Bovenbouw: IJsvogels Taalspecialist

(Maandag t/m vrijdag (om de week))

Ik ben Rachel De Hair en ik rijd al 18 jaar, 5 of 4 keer per week met heel veel plezier naar de Troubadour. Dit is het 8ste jaar dat ik in de bovenbouw werk. Ik ben begonnen in de middenbouw en heb daarna de overstap naar de bovenbouw gemaakt.Het mooiste aan het onderwijs, vind ik, dat je een steentje kunt bijdragen aan de ontwikkeling van een kind. Elke dag is compleet anders en dat maakt het onderwijs uitdagend.Ik doe mijn werk met heel veel plezier en liefde en ik vind het heel belangrijk om een pedagogisch klimaat in de groep te realiseren, waarin ieder kind zich veilig voelt en zich kan en mag ontwikkelen.

 

Carolien Joosten

Bovenbouw: Toekans

(Maandag, woensdag t/m vrijdag)

Ik ben Carolien en ik woon in Driel. Ik heb lesgegeven in het VO en heb huiswerk- begeleiding & bijles gegeven. Mooi om te doen maar ik miste de school. Daarom ben ik nu al weer een tijdje terug in het basisonderwijs en het voelt heerlijk! Verder ben ik nog oma van twee avontuurlijke jochies. Ik hou van lopen en tuinieren, lekker in een boek duiken of een vreemde taal leren.

Ik vind eigenlijk alle vakken leuk om te geven. Voorlezen doe ik graag, maar ook voor creamiddagen of sport/spelactiviteiten ben ik altijd wel te porren. Ik houd van duidelijkheid, lekker werken in een gezellige sfeer en samen plezier maken. Er kan veel als we elkaar accepteren zoals we zijn.

Ellen van Wesemael

Begaafdheidspecialist en Psychomotorisch leer- en gedragspecialist

Vertrouwenspersoon

(Maandag t/m woensdag)

Inmiddels ben ik al 15 jaar werkzaam op de Troubadour. Ik heb in alle bouwen gewerkt en sta nu in de middenbouw. Wat mij erg aanspreekt op de Troubadour is het Jenaplan onderwijs. Ik vind het mooi om te zien dat kinderen leren van en met elkaar.  Ieder kind is uniek in zijn ontwikkeling, talenten en leerstijl.Verder ben ik ook werkzaam als gedragsspecialist. Ik ondersteun collega’s in hun pedagogisch handelen. We kijken samen naar de onderwijsbehoeften van individuele of groepjes leerlingen en van daaruit kunnen we een plan van aanpak opstellen, uitvoeren en evalueren.

Juni 2023 ben ik afgestudeerd als begaafdheidspecialist. Samen met Ursula en de stamgroepleerkrachten draag ik zorg voor de begeleiding van kinderen die naast de extra uitdaging in de klas nog iets extra's nodig hebben.

Babet Seuren

Bovenbouw

Maandag, dinsdag, donderdag (Toekans) en vrijdag (IJsvogels - om de week)

Mijn naam is Babet Seuren en ik ben 36 jaar.

Samen met mijn dochter Lieke (8) en zoontje Joep (7) woon ik in Rheden. Drie jaar geleden ben ik met veel plezier begonnen aan de deeltijdopleiding van de PABO.

Jarenlang heb ik in de hospitality gewerkt, de laatste jaren in de GGZ. Sinds de komst van mijn twee kinderen realiseerde ik me dat er een kriebel in mij gaande was die ik niet meer mocht negeren.

De kriebel om in het onderwijs te werken! Ik wil de kinderen een fantastische, leerzame, veilige en positieve basisschooltijd meegeven.

De tijden zijn veranderd en hiermee ook het onderwijs. Graag draag ik mijn steentje bij om er alles uit te halen wat er in zit, waarin we allemaal mogen leren en ontdekken.

Maud Husken

Vakleerkracht Bewegingsonderwijs 

(Vrijdag)

Sinds schooljaar 2022-2023 werk ik op De Troubadour als vakleerkracht bewegingsonderwijs. Op de andere dagen ben ik werkzaam op een andere school binnen Flores Onderwijs en ik volg 1 dag in de week een opleiding Psycho Motorische Therapie. Ik geef op vrijdagen les aan de stamgroepen middenbouw en bovenbouw in Sporthal Elderveld. 

 

Emke Vogelaar

Vaste vrijwilligster / Congiërge

(woensdag tot en met vrijdag)

Drie dagen per week is Emke op De Troubadour om te ondersteunen in allerlei zaken, zowel administratief en bestellingen als congiërge taken en begeleiden van kinderen met ICT.