Stel cookie voorkeur in

Tussen Thuis / BSO

BSO

De BSO tussen thuis zit binnen in 2 lokalen en in de hal, dus de kinderen hoeven niet eens naar buiten!
Er is een groep voor de jongste kinderen van groep 1 t/m 3 en een groep voor de middelste kinderen van groep 3 & 4 en een groep voor de oudste kinderen vanaf groep 5.

Op woensdagmiddag is de BSO bij de Jozefschool in Elden omdat er dan niet zoveel kinderen zijn en het dan gezelliger is met elkaar.
Om dezelfde reden is de voorschoolse opvang ook op de BSO-locatie bij de Jozefschool in Elden. 

De kinderen worden altijd persoonlijk naar school gebracht.

Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van het plein van de school wat heerlijk ruim is zodat de kinderen lekker buiten kunnen spelen.
Op studiedagen kunnen de kinderen ook terecht op de BSO.   
In de vakantie gaan alle kinderen naar de locatie bij de Jozefschool.

Inspectierapport BSO Tussen Thuis 2

Tussen Thuis

Medewerkers van BSO Tussen Thuis assisteren tijdens het eten bij de kleuters en tijdens het buitenspelen bij alle groepen na de lunch.
Voor de onderbouw zijn dit Lydian Degen en Marlijn Hoogenberk en voor de middenbouw - bovenbouw Lotte Arens.
Lydian, Marlijn en Lotte zijn professioneel opgeleide pedagogisch medewerkers.


BSO Thuis vraagt hiervoor een kleine bijdrage op schooljaarbasis. Van dit geld worden de pedagogisch medewerkers betaald.