Klankbordavonden zijn vanaf schooljaar 2018-2019 vervangen door opiniepanel.

Bij de klankbordavonden konden ouders hun inbreng geven over het reilen en zeilen van de school. Deze avonden werden zeer wisselend bezocht door ouders en de ervaringen waren zeer uiteenlopend. Omdat wij vanuit de MR de doelstelling van een klankbordgroep ondersteunen, zijn wij dit anders gaan organiseren.

De MR heeft, in overleg met de directie, besloten te gaan starten met een online opiniepanel. Iedere ouder kan hieraan deelnemen.

Wil je hieraan deelnemen? Mail dit dan naar mr.troubadour@debasisfluvius.nl. Via de nieuwsbrief zal er worden gecommuniceerd over de uitkomsten van het opiniepanel en de eventuele vervolgacties die hieruit zijn gedestilleerd. 

Geef je dus snel op, en zorg ervoor dat jouw stem stelt!