Op De Troubadour is een Medezeggenschapsraad waarin leerkrachten en ouders vertegenwoordigt zijn. De MR is een vertegenwoordiging van het team op de Troubadour en alle ouders. Omdat er twee ouders daadwerkelijk zitting hebben in de MR is het soms van belang om de bredere achterban (meerdere ouders) te kunnen bevragen over onderwerpen op onze school.

Daarom maakt de MR hiervoor gebruik van een online opiniepanel. Iedere ouder kan hieraan deelnemen!

Wil je hieraan deelnemen? Mail dit dan naar mr.troubadour@floresonderwijs.nl. Via de nieuwsbrief zal er worden gecommuniceerd over de uitkomsten van het opiniepanel en de eventuele vervolgacties die hieruit worden geformuleerd.

Geef je dus snel op, en zorg ervoor dat jouw stem stelt!