Stel cookie voorkeur in

Samenwerking

Ouders & Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Ouders zijn belangrijk op de Troubadour. Een goede samenwerking tussen ouders en school is in het belang van de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die ervaren dat de wereld thuis en de wereld op school bij elkaar horen en elkaar aanvullen, zullen zich op school prettiger voelen.

Informatie uitwisselen

Ouders kennen hun kind goed en kunnen de groepsleerkracht veel vertellen over de verschillende kanten van hun kind. Die informatie komt de groepsleerkracht in de dagelijkse omgang met het kind goed van pas. De school informeert de ouders op ouderavonden, via de nieuwsbrief en site over wat er op school gebeurt. Hierop kunnen ouders thuis dan weer inspelen. Ouders en groepsleerkrachten hebben in ieder geval tweebkeer per jaar een gesprek over de ontwikkeling van het kind.

Overleg

We horen graag de mening van ouders over de dagelijkse gang van zaken op school en stellen de inbreng van ouders op prijs. We vinden het fijn om te horen wat goed gaat, maar willen ook graag weten wat beter kan en staan open voor ideeën van ouders. In de klankbordgroep bespreken ouders, teamleden en schoolleiding enkele keren per jaar verschillende onderwerpen die teamleden en de ouders kunnen aandragen.

Meedoen

Ouders kunnen ook meedoen aan tal van activiteiten. Van het meehelpen bij een creatieve opdracht tot het organiseren van een feestelijke activiteit, van lid van de Activiteitencommissie tot rijden bij een excursie, er zijn allerlei mogelijkheden om betrokken te zijn bij onze school.

Kortom: Ouders horen er helemaal bij. Kinderen, ouders en team vormen samen De Troubadour!