Stel cookie voorkeur in

Klankbordgroep (opiniepanel)

Klankbordavonden worden vanaf dit schooljaar (2018-2019) vervangen door opiniepanel.

Tot op heden zijn er klankbordavonden geweest, waarbij een klankbordgroep haar inbreng kon geven op de koers en reilen/zeilen van de school. Deze avonden werden zeer wisselend bezocht door ouders en de ervaringen waren zeer uiteenlopend. Omdat wij vanuit de MR de doelstelling van een klankbordgroep ondersteunen, willen wij het klankbord anders gaan organiseren.

Er zijn uitgangspunten geformuleerd voor de invulling van een klankbord. Deze zijn in de bijlage van deze nieuwsbrief terug te vinden.

De MR heeft, in overleg met de directie, besloten te gaan starten met een online opiniepanel. Iedere ouder kan hieraan deelnemen.

Wil je hieraan deelnemen? Mail dit dan naar mr.troubadour@debasisfluvius.nl. Via de nieuwsbrief zal er worden gecommuniceerd over de uitkomsten van het opiniepanel en de eventuele vervolgacties die hieruit zijn gedestilleerd. 

 

Geef je dus snel op, en zorg ervoor dat jouw stem stelt!