Stel cookie voorkeur in

Activiteiten Commissie

Opzet AC
De Activiteiten Commissie (AC) van de Troubadour Elden bestaat uit enthousiaste ouders van leerlingen. De AC organiseert in samenwerking met de leerkrachten activiteiten die buiten de reguliere onderwijstaken vallen. Bekende  activiteiten zijn Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, Avondvierdaagse en de Feestweek aan het begin van de zomer. Daarnaast zorgt de AC o.a. voor de aankleding van het podium tijdens het schooljaar en voert ze benodigde klussen uit.
De AC vergadert zo’n vijf keer per jaar met de gehele commissie, waarin jaarplanning van de activiteiten budgetten centraal staan.

Werkgroepen en extra hulpkrachten
Voor iedere activiteit wordt een werkgroep gevormd die de activiteit voorbereidt en uitvoert. Een werkgroep bestaat uit minimaal twee AC-leden en twee leerkrachten. Bij de uitvoering van een activiteit is vaak extra hulp nodig. Per activiteit worden ouders  gevraagd via een oproep in de Digiduif (de digitale nieuwsbrief van de Troubadour) of middels intekenlijsten bij de klassen. Ouders/verzorgers die bij een bepaalde activiteit helpen, worden van te voren zoveel mogelijk geïnformeerd over hun rol.

Achter de schermen
De activiteiten die georganiseerd worden, worden bekostigd uit de ouderbijdrage. De AC kent een voorzitter, een notulist en een penningmeester en legt financiële verantwoording af aan de Medezeggenschapsraad van school.

Lid worden?  
Elke ouder die belangstelling heeft kan zich aanmelden voor de AC. Meldt u zich vooral aan bij de leerkracht van uw kind of via een bij u al bekend lid. Er wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van ouders/verzorgers per bouw.